Podsumowanie projektu

W realizację zadań projektowych byli zaangażowani uczniowie szkół podstawowych z gminy Lubsko. Podczas podsumowania projektu każdą szkołę reprezentowała mieszana drużyna 5-osobowa. Celem było zaprezentowanie działań podjętych w ramach projektu w poszczególnych szkołach, oraz turniej, w którym uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami utrwalonymi i nabytymi dzięki niecodziennemu podejściu do matematyki. Zadania wspólnie przygotowały i turniej prowadziły nauczycielki:
Dorota Grzebyk- matematyka, zajęcia komputerowe
Urszula Szóstak- matematyka, zajęcia komputerowe
Joanna Bereźnicka - przyroda, technika, w-f, specjalistka żywienia
Małgorzata Stefanowicz - edukacja wczesnoszkolna, mata edukacyjna

W przygotowaniu finału swój udział miały również nauczycielki:
Barbara Łosiewicz - plastyka
Małgorzata Iwaniuch - historia
Ewa Grzywacz - przyroda
A nad całością czuwała wicedyrektor Ewa Żemojtel -Soszka

Nagrody oraz wszystkie materiały zakupiono dzięki grantowi z mFundacji.

Warsztaty matematyczne

Podczas warsztatów poznaliśmy metody pracy, które można wykorzystać z uczniami na każdym etapie edukacyjnym. Gry i zabawy pomagają uczniom w przyjemny sposób przyswoić nawet najtrudniejszy materiał. 
Na macie edukacyjnej ćwiczyliśmy odczytywanie i zapisywanie współrzędnych, symetrie, graliśmy w bingo, trzy w linii, ćwiczyliśmy sekwencje i wielokrotności liczb, określaliśmy warunki dotyczące liczb, rozwiązywaliśmy nierówności... Każda nowa gra była inspiracją do tworzenia kolejnych wyzwań.
W warsztatach uczestniczyli nauczyciele ze wszystkich szkół podstawowych gminy Lubsko. Serdecznie dziękujemy za współpracę i życzymy sukcesów w pracy z uczniami.


Matematyczne Kahooty

Kochamy kahooty

TAK, TAK... to nie jest pomyłka! Kahoot, to aplikacja webowa, w której możesz samodzielnie przygotować quiz na dowolny temat i grać z kolegami do woli. Ćwiczysz przy tym wyszukiwanie informacji w Internecie, logiczne myślenie, zdobywasz wiedzę, a ponadto musisz wykazać się refleksem podczas gry. Zobacz, jak było w naszej szkole!
Zamiana jednostek masy

Aby sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów kulinarnych, musisz znać jednostki masy.
Zamiana jednostek czasami bywa trudna, ale nie dla nas :-)

Zależności między jednostkami masy

Znamy już jednostki masy, potrafimy ważyć produkty sypkie i płyny. Teraz czas poznać zależności pomiędzy różnymi jednostkami masy. 
Czy wiecie, ile jednorazowych torebek cukru potrzeba, by otrzymać masę taką samą jaką ma ciężarówka?