Podsumowanie projektu

W realizację zadań projektowych byli zaangażowani uczniowie szkół podstawowych z gminy Lubsko. Podczas podsumowania projektu każdą szkołę reprezentowała mieszana drużyna 5-osobowa. Celem było zaprezentowanie działań podjętych w ramach projektu w poszczególnych szkołach, oraz turniej, w którym uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami utrwalonymi i nabytymi dzięki niecodziennemu podejściu do matematyki. Zadania wspólnie przygotowały i turniej prowadziły nauczycielki:
Dorota Grzebyk- matematyka, zajęcia komputerowe
Urszula Szóstak- matematyka, zajęcia komputerowe
Joanna Bereźnicka - przyroda, technika, w-f, specjalistka żywienia
Małgorzata Stefanowicz - edukacja wczesnoszkolna, mata edukacyjna

W przygotowaniu finału swój udział miały również nauczycielki:
Barbara Łosiewicz - plastyka
Małgorzata Iwaniuch - historia
Ewa Grzywacz - przyroda
A nad całością czuwała wicedyrektor Ewa Żemojtel -Soszka

Nagrody oraz wszystkie materiały zakupiono dzięki grantowi z mFundacji.